VÝZNAM PRO VZTAH DVOU GENERACÍ

Co se týče setkání dvou generací, nejmladší a nejstarší...

Projekt mj, přináší vzájemné neformální setkání nejstarší a nejmladší generace.
Učitel pomáhá jen připravovat situace, a má na paměti, že ani v životě nejde všechno hladce, a stane se, že jsou dveře zabouchnuté.
Mladí lidé sami vypátrají jednoho nebo několik lidí, kteří přežili šoa, nebo byli očitým svědkem a ztratili velmi blízkého člověka.
Tato malá skupinka dvou až tří účastníků projektu se pak často spřátelí s někým, kdo přežil šoa, nebo byl jeho očitým svědkem a je ochoten vyprávět o tom. Když se to podaří, poskytne časem nejen vzpomínky, ale i fotografie, dokumenty, jména a příběhy. Tato detektivní práce trvá někdy i několik měsíců.

Často máme pocit, že za těmito lidmi dosud nikdo s tak opravdovým zájmem nepřišel, natož někdo tak mladý.
Zdá se nám, že ta práce má cenu, protože taková setkání jdou více do hloubky než pouhá přednáška pro třídu.

Nepřinášejí jen zajímavou činnost, poznání, zkušenost, změny postojů dnešním mladým lidem. Přinášejí něco, co bylo naše tajné přání na počátku projektu, v jehož splnění jsme skoro nedoufali. Zmírňují utrpení, výčitky a bolest té nejstarší generace.
Jak říká český současný spisovatel Arnošt Lustig, který sám přežil Osvětim, projekt Zmizelí sousedé dává tomuto utrpení smysl.

Autorsky zpracovaný příběh pak tato malá skupinka představí své třídě, škole, veřejnosti.
Pokud práci zpracují jako výstavu, stane se trvalou připomínkou zmizelých sousedů v místě. Pokud ji zpracují podle našich parametrů v jeden reprezentativní panel, stane se součástí společné výstavy, která putuje po ČR, Slovensku, USA, Itálii aj.

Doufáme, že podobní neúnavní pátrači se najdou i v jiných zemích.

All images and content © Zmizelí sousedé 1999-2007
design by 2007 © Leptospiroza-design