ZDROJE INFORMACÍ
* doporučujeme alespoň 3 různé zdroje- regionální literatura zaměřená na židovské památky a historii:
historie židovských obcí na www.holocaust.cz; obecně: H. Gold, J. Klenovský - oblast Moravy, B. Rozkošná - zejména střední Čechy, M. Stehlík - okres Jindřichův Hradec aj.

- regionální literatura obecná
(kroniky, almanachy obcí a měst)

- regionální tisk
(předválečné, válečné, poválečné noviny a časopisy)

- okresní nebo školní archivy, stavební úřady, katastrální úřad

- Státní ústřední archiv v Praze (např. záznamy Vystěhovaleckého fondu), Památník Terezín, Židovské muzeum v Praze - Archiv holocaustu (databáze obětí holocaustu, osobní svědectví, fotodokumentace, Archiv dokumentace židovských obcí, Židovská obec v Praze (databáze deportovaných osob)

- historická literatura:
Fiedler Jiří, Židovské památky v Čechách a na Moravě, Praha, Sefer 1992;
Pěkný Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha, Sefer 1993, 2. rozš. vyd. 2001;
Židé, dějiny a kultura, Praha, ŽMP 2002;
Veber Václav a kolektiv, Židé v novodobých dějinách, Praha, Karolinum 1997;
Schubert Kurt, Dějiny Židů, Praha, Svoboda 2003 a další

- téma holocaustu v umění s dítětem jako ústřední postavou:
literatura:
Hanin kufřík, Praha, Portál 2003;
Fritta Bedřich - Klíma Ivan, O chlapci,který se nestal číslem, Praha, ŽMP 1998;
Erbenová Eva, Vyprávěj mámo, jak to bylo, Praha, Sefer 1994;
táž, Sen, G+G 2003;
Fantlová Zdenka, Klid je síla, řek' tatínek, Primus 1996;
Gissingová Věra, Perličky mého dětství, Praha, Egem 2002
filmy:
O zlém snu (režisér Pavel Štingl o Evě Erbenové),
Síla lidskosti (režisér Matěj Mináč o zachránci Nicholasu Wintonovi, Věře Gissingové a dalších zachráněných dětech),
film režiséra Josefa Dlouhého Zmizelí sousedé (ČT srpen 2001)All images and content © Zmizelí sousedé 1999-2007
design by 2007 © Leptospiroza-design