DESATERO PROJEKTU


Doporučení těch, kteří to již mají za sebou:

· nenechte se odradit od těch, kteří Vás od projektu odrazují

· nenechte se odradit ani prvotním nedostatkem materiálů a informací; to je právě ten nejlepší výchozí bod

· všechny materiály pokud možno kopírujte v co nejkvalitnější verzi

· fotografie z archivu skenujte v rozlišení minimálně 300 DPI, fotografujte digitálním fotoaparátem, kopie z kopírky se nedají použít k tisku, natož na případné další zpracování

· jakmile informaci získáte, zapište si ze kdy i odkud ji máte a v práci všechny zdroje uveďte

· fotografujte případně slovně komentujte svůj postup; je to zajímavé pro ty, kteří Vaši práci budou číst

· nestyďte se zapsat si pocity, které se Vás zmocňují

· zaznamenejte i negativní reakce lidí

· pokud je to možné, použijte digitální kameru nebo diktafon, i takto získané materiály mohou doplnit webovou stránku, nebo být součástí filmu

· nebojte se nás kontaktovat a ptát se na cokoli, včetně technických parametrůPokud chcete, aby Vaše práce, nebo její část, byla publikována nebo zveřejněna v médiích, neměli byste zapomenout v práci uvést (popřípadě dodatečně zaslat):

1. obsah práce

2. fotografie a dokumenty s popisky v příloze

3. svůj autorský portrét (nikoli pasovou fotografii, můžete poprosit kamaráda) a souhlas s jeho uveřejněním

4. souhlas s uveřejněním práce nebo její části v tištěné nebo multimediální podobě

5. kontakt na sebe jako autory práce a na učitele, který práci vedl, na školu (telefon, adresa, e-mail)

6. zašlete práce v tištěné i elektronické podobě (ve stejné verzi; pokud jste zaslali v elektronické verzi kvalitnější, pokud možno v rozlišení 300 DPI, nevadí, že obrázky v tištěné podobě budou méně kvalitní); pokud je to pro vás obtížné, doporučujeme zaslat fotografie klasické

7. tištěnou verzi zašlete 3x, pokud jde o kolektivní práci, zašlete tuto práci 3x v jednoduché vazbě

8. seznam použité literaturyVýstupy - možnosti:

Literárně-dokumentační práce:

· práce by měly mít rozsah minimálně 7, maximálně 30 stran včetně příloh

· doporučujeme stavbu: obsah, úvod, vlastní text (může jít o reportáž, investigativní text, esej, fejeton, nebo se tyto formy mohou prolínat), závěr, dokumenty (mohou být proložené i v textu), uvést použité prameny, případně jmenný rejstřík. Práce by neměla obsahovat fakta a úvahy na téma židovských dějin, tradic, zvyků kultury více než jednou pětinou obsahu. Projekt zdůrazňuje osobité pojetí, popis vlastních zážitků před obecnými poznatky. Důležitější než forma je obsah.

Námět filmového příběhu:

· Námět by neměl přesahovat tři strany.

· Měl vyjádřit základní nosná témata v bodech. Měl by se věnovat stejnou měrou svědectví pamětníků, komentáři autorů, (vyjádření postoje, názoru) a zachycení reálií a dokumentů. Nemělo by tam chybět několik slov o tom, co autory nejvíc zaujalo.

Webová stránka:

Pokud výstupem vaší skupiny bude webová stránka na toto téma, kontaktujte webmastera našich stránek, kontakt: Petra Drbalová (webdesign@leptospiroza.com)

Grafický návrh na panel:

v dohodě s vedením školy nebo obecním úřadem, knihovnou apod. (před začátkem je dobré zjistit, zda o něj bude zájem a zpracovávat ho po vzájemné v dohodě)All images and content © Zmizelí sousedé 1999-2007
design by 2007 © Leptospiroza-design