ČEŠTÍ ŽIDÉ V DATECH


903-906
Raffelstättenský celní a plavební řád zmiňuje přítomnost Židů na Moravě
965/6
židovský kupec Ibrahim ibn Jakub podává zprávu o Praze, kde zmiňuje i židovské obyvatelstvo města
1124
Kosmas ve své kronice zmiňuje existenci synagogy v pražském podhradí
1179
3. lateránský koncil: vyhlašuje segregaci, tj. oddělení Židů od křesťanů v křesťanských zemích
1215
4. lateránský koncil: ustanovení o židovské lichvě, o zvláštním oděvu, o vyloučení Židů z veřejných úřadů a zákaz konvertitům vracet se k původní víře
1254
privilegia Přemysla Otakara II. pro Židy ze zemí Koruny české - tzv. Statuta Judaeorum
1270-90
přestavěna Staronová synagoga v Praze
1389
největší pogrom v pražském ghettu vůbec
1454
Ladislav Pohrobek vypovídá Židy z Olomouce a některých dalších moravských královských měst
1512
nejstarší známý pražský hebrejský tisk - Sidur (kniha modliteb pro všední dny a šabat)
1535
stavba Pinkasovy synagogy v Praze
1541 a 57
Ferdinand I. vypovídá Židy z Čech i Moravy (odvoláno roku 1563) asi 1559 postavena synagoga v Holešově
1564
v Praze založena první chevra kadiša = pohřební bratrstvo
1568
dokončena stavba Vysoké synagoga a židovské radnice v Praze
1577
Rudolf II. potvrzuje Židům v českém království privilegia udělená předchozími panovníky
1591-92
dokončena Maiselova synagoga v Praze
1674-96
postavena synagoga v Kolíně
1648
Židé se účastní obrany Prahy proti švédskému vojsku
1689
velký požár Starého Města pražského včetně ghetta
1726
familiantský zákon (povoleno 8541 židovských rodin v Čechách a 5106 na Moravě) a translokační reskript Karla VI.
1744
vypovídací dekret Marie Terezie pro Židy v Čechách (později jen pro Prahu)
1745
vypovídací dekret Marie Terezie pro Židy na Moravě
1748
povolen návrat Židů do Prahy
1762
nové nařízení o zvláštním označení (muži - žlutý pásek na pravé paži, ženy - žlutá stužka ve vlasech a zvláštní účes)
1781-2
toleranční patent Josefa II. pro Čechy a Moravu
1789
počet usazených rodin v Čechách podle familiantského zákona zvýšen na 8600
1797
Systemální židovský patent - shrnoval josefinské reformy a další opatření (Židé nadále nesměli zaměstnávat křesťanskou čeleď a učedníky, nemohli se stát měšťany, v Praze směli mimo ghetto provozovat pouze podomní obchod se starým zbožím a šatstvem apod.)
1848
revoluce: zrušena ghetta, familiantský zákon
1861
Židé mohou vlastnit půdu
1867
prosincová ústava: úplná rovnoprávnost pro Židy v Rakousku
1876
založen Spolek českých akademiků židů - první instituce českožidovského hnutí v Čechách
1899
hilsneriáda - soudní proces s Leopoldem Hilsnerem obžalovaným za údajnou rituální vraždu; vystoupení Tomáše G. Masaryka proti této pověře
1899
založen sionistický spolek Bar Kochba
1906
založeno Židovské muzeum v Praze
1918
vzniká Československá republika
1921
sčítání lidu: k československé národnosti se v českých zemích přihlásilo 49,61 % osob židovského vyznání, k německé 34,85 %, k židovské 14,83 %; v rámci celé ČSR se k židovské národnosti přihlásilo 53,62 % obyvatel židovského vyznání, k československé 21,84 %, k německé 14,26 %, k maďarské 8,45 % a jinou národnost deklarovalo 1,84 % obyvatel žid. vyznání
1930
sčítáni lidu: k československé národnosti se v českých zemích přihlásilo 46,42 % osob židovského vyznání, k německé 31,00 %, k židovské 20,27 %; v rámci celé ČSR se k židovské národnosti přihlásilo 57,20 % obyvatel židovského vyznání, k československé 24,52 %, k německé 12,28 %, k maďarské 4,71 % a jinou národnost deklarovalo 1,29 % osob židovského vyznání
říjen 1938
zabrání Sudet Německem
15.3.1939
zřízení Protektorátu Čechy a Morava, zavedení norimberských zákonů
1.9.1939
začátek 2. světové války
říjen 1939
transporty Židů z protektorátu do Niska nad Sanem
až listopad 1941
transporty Židů z protektorátu do Lodže a Minsku
24.11.1941
tzv. komando výstavby vysláno do Terezína
30.11.1941
začátek pravidelných transportů do Terezína
leden 1942
začátek transportů z Terezína na východ
24.10.1942
první transport z Terezína do Osvětimi
1945
konec 2. světové války
1948
založení Státu Izrael
1967
po šestidenní válce (Izrael proti Egyptu, Sýrii a Jordánsku) přerušeny diplomatické styky Československa s Izraelem
1968
uzavřen Památník obětem holocaustu v Pinkasově synagoze v Praze (synagoga otevřena až roku 1992, v letech 1992-1996 byly obnoveny nápisy na stěnách se jmény obětí holocaustu z Čech, Moravy a Slezska, v létě 2002 byla synagoga poškozena povodněmi a nápisy bylo nutno znovu restaurovat)
1970-84
v Československu žádný vrchní rabín
1990
prezident Václav Havel vykonal první návštěvu Izraele
1992
vrchním a zemským rabínem Karol Sidon
1994
odstátněno Židovské muzeum v Praze
1997
v Praze zřízena židovská základní škole Gur Arje a gymnázium Or chadaš
2005
dnes žije v ČR asi 3000 lidí, kteří jsou zaregistrováni v některé z 10 židovských obcích


All images and content © Zmizelí sousedé 1999-2007
design by 2007 © Leptospiroza-design