NABÍDKA ČINNOSTÍ 2012


Jako počáteční motivaci k projektu nabízíme výstavu:
Zmizelí sousedé (12) a Pocta dětským obětem holocaustu (8 panelů)Celkem 20 panelů


Typ AA, rozměr 80/200 cm:

- roll up samostojný systém, jednotlivé panely

- doprava muzejním autem tam i zpět

- lektor s nabídkou doprovodných přednášek
Tento postup nabízíme od roku 2009 po dvouletém ověřování jako ideální vstup do projektu:
Proškolení skupin vybraných učitelem provádí náš lektor u příležitosti otevření výstavy nejlépe přímo v místě a s doprovodnými metodickými listy (ideální je si výstavu i metodické materiály vyžádat předem, ale není to nutné). Žáci a studenti po krátkém úvodu (20 minut) samostatně zpracovávají příběhy z jednotlivých plakátů (mají k dispozici malé čitelné kopie plakátů a metodické listy . publikaci pro průvodce výstavy), připravené jejich vrstevníky. Tyto příběhy si pak vzájemně prezentují. Studenti pak působí jako prostředníci mezi příběhy na panelech a návštěvníky výstavy. Lze si také objednat úvodní přednášku
Kdo jsou to Židé, dějiny, tradice, zvyky? trvající přibližně 20 - 60 minut (lze přizpůsobit)

Proškolení a přednáška: lektorka VKC ŽMP Eva Kuželová

Kontakt: epor@email.cz

Anotace projektu: Projekt Zmizelí sousedé vybízí mladé lidi (věk 12 -21) k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období druhé světové války na základě postupně uplatňovaných norimberských zákonů. Projekt je metodickou inspirací, jak zpracovat období holocaustu v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT na všech vzdělávacích úrovních, a zároveň výzvou k setkání s poslední generací svědků událostí holocaustu. Tento projekt je reprezentativní příklad projektového vyučování, MŠMT jej podporuje mj. jako nástroj k dosažení klíčových kompetencí. Z žákovských a studentských prací vznikla ojedinělá putovní výstava s těžištěm na příbězích spolužáků nebo stejně starých dětí a ve výpovědích svědků a pamětníků. Tato výstava je součástí dlouhodobého vzdělávacího projektu a putuje, doplněná o sborníky, letáky a webové stránky škol jako motivace po dalších školách. Projekt Zmizelí sousedé byl v listopadu 2008 oficiálně oceněn Zlatou hvězdou Evropské komise jako inspirativní příklad aktivního občanství. Výstavy v jazykových úpravách putují po českých, amerických, kanadských, německých a italských školách a institucích, včetně velsvyslanectví a českých center.


Máte-li zájem o zapůjčení výstavy (nejvíce vítaný je pochopitelně zájem o využití výstavy jako motivační nebo doprovodné akce vašeho vlastního projektu), potvrďte jej co nejdříve na níže uvedený kontakt. Cílem projektu (výstup) je vytvoření autorského textu (včetně zachycení názoru studentů), webu, panelu a doprovodných video dokumentů. Školám nabízíme pomoc při zpracování webu a plakátu, prezentaci na portálu IDNES studium (pokud zašlou krátké video rozhovoru s pamětníkem či svědkem a se zachycením názoru studentů), a v budoucnu tisk společné publikace (pokud školy zašlou textový materiál 5-10 stran a svolí k editaci), děkujeme za Váš zájem a přejeme hodně štěstí a podpory okolí pro Váš projekt. Na vyžádání zašleme přihlášku.

Kontakt: Marta Vančurová, martavan@gmail.com, mobil: +420 603 147 074

Poplatek muzeu za zapůjčení výstavy je 2 000,- kč (za tři až šest týdnů i jinak, dle dohody). Lektora, cestovné, publikace, pomoc při zpracování webu, plakátu a symbolický honorář učitelům (dle úspěšnosti našich grantů) hradí o.s. Zapomenutí.PŘÍPRAVA PANELU VHODNÉHO PRO SPOLEČNOU VÝSTAVU
Panel o rozměrech 80 na 200 cm

A. 30 cm pouze nadpis
B. 130 cm informační plocha (zde je třeba umístit všechen text)
C. 40 cm - místo pro charakteristický obraz

Prosíme vyhněte se užití symbolu židovské hvězdy a omezte užití obecných židovských symbolů. Projekt je zaměřen na originální místní objevy, především pamětníky, svědky, a jejich dokumenty. Až pak na místní reálie. Obecné věci vynechte (dle dosavadní zkušenosti by se zbytečně často opakovaly v celostátní výstavě).
Technické parametry:

- Přípravu obrazových materiálů (fotografie, dokumenty, obrázky apod.) je nejlépe provádět v programech Adobe Photoshop, CorelPhoto-Paint

- Barevný prostor foto a obrázků CMYK

- Rozlišení obrazu maximálně 200 dpi pro jednotlivé obrázky a 100 dpi pro obrázky určené pro pozadí celého panelu

- Pro sazbu textu a ostatní vektorovou grafiku použijte programy Corel Draw nebo Adobeillustrator

- Výslednou grafiku je nejlépe uožit do formátu příslušného program s texty převedenými do křivek nebo do formátu PDF (pro zkušenější uživatele) a označit v nastavení, aby se texty při exportu převedly do křivek

- Při vytváření grafiky a zejména textové části je potřeba brát zřetel na fakt, že panely se tisknou i v menších velikostech, a proto není vhodné aby panel obsahoval velké bloky písma (maximum viz panel Litomyšl). Při zmenšení by nebyly čitelné.

- Text rozsahu maximálně 400 - 700 slov.


V případě potíží panel pomáháme navrhnout i digitálně zpracovat. Neváhejte se proto na nás obrátit (pro info na oba níže uvedené emaily, děkuji, Marta Vančurová).

Marta Vančurová, martavan@gmail.com
Dana Gabalova, dana.gabalova@seznam.cz

All images and content © Zmizelí sousedé 1999-2007
design by 2007 © Leptospiroza-design