1. FÁZE PROJEKTU - ANOTACE


Zmizelí sousedé

I. fáze projektu
- zaměřená obecně na pátrání po lidech z nejbližšího okolí označených norimberskými zákony jako židé a jejich osudech před, během a těsně po 2. sv. válce

Projekt Zmizelí sousedé vybízí mladé lidi k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války. Projekt vznikl ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze pod záštitou Konference Fenomén holocaust v roce 1999 (Kancelář tehdejšího presidenta Václava Havla). Je metodickou inspirací, jak zpracovat období holocaustu v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT na všech vzdělávacích úrovních do školního kurikula a zároveň výzvou k setkání s poslední generací svědků událostí holocaustu, zejména k vyhledání jeho obětí. Jeho výstupy jsou v první fázi centrální (výstava Zmizelí sousedé, sborník, metodická publikace), v další fázi (od roku 2003) převážně místní - výstavy, webové stránky, brožurky a sborníky, video dokumentace. Do roku 2003 tak vzniklo 12 panelů, které putují v šesti kopiích po České a Slovenské republice.


Pocta dětským obětem holocaustu

II. fáze projektu
- autorské žákovské a studentské práce zaměřené především na zmizelé židovské spolužáky, děti a mladé lidi z nejbližšího okolí

Tato fáze, autorsky zpracovávaná samostatně jednotlivými školami je vlastně druhou metodickou fází projektu nazvanou Pocta dětským obětem holocaustu. Zdůrazňuje osudy převážně židovských žáků a studentů té školy, kterou dnešní studenti a žáci navštěvují. Je zpracovávána samotnými žáky a studenty (odlišný metodický přístup). Vzniká tak studentská (žákovská) autorská práce jejíž součástí je mj. pamětní deska umístěná ve škole. V digitální kopii se tato deska vytvořená studenty stává součástí originální společné putovní výstavy (často doplněná brožurkami) s cílem místní, národní a mezinárodní prezentace studentské práce, kterou představují autoři sami.

Kromě připomínky nedávné historie z nejbližšího okolí tak projekt nabízí mj. posílení identity českých škol vytvořením inspirativního pilotního materiálu, který se týká bývalých zapomenutých spolužáků. Místní výstavy pomáhají objevit nová fakta a nové souvislosti, propojují různé instituce (rodina - škola - kulturní centra - místní zastupitelstva - knihovny - archivy a dobrovolné spolupracovníky), posilují identitu obcí. Společná putovní výstava zajišťuje studentům společenské ocenění jejich práce a zasahuje ještě širší okruh veřejnosti.
První prezentace tohoto projektu proběhla 14. června 2005 pod záštitou Senátu Parlamentu ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.

Projekt je zatím prezentován v podobě sedmi panelů z různých lokalit (České Budějovice, Telč, Plzeň, Litomyšl, Varnsdorf, Chotěboř). Většina těchto prací je již doplněna doprovodnými brožurkami. Výstava bude postupně doplňována v závislosti na výsledcích a finanční podpoře potřebné zejména pro výrobu plakátů a tisk brožurek.
V roce 2002 vzniká na podporu projektu sdružení Zapomenutí, které pomáhá koordinací a finančním zajištěním projektu.
Obě výstavy jsou jako prezentace projektu Zmizelí sousedé oceněny i v zahraničí, v letošním roce je připravena anglická verze pro putování po USA, v příštích letech po dalších zemích.
All images and content © Zmizelí sousedé 1999-2007
design by 2007 © Leptospiroza-design