2. FÁZE PROJEKTU - ANOTACE


ZMIZELÍ SOUSEDÉ 2007
II. Fáze projektu - Pocta dětským obětem holocaustu

(navazuje na I. fázi projektu Zmizelí sousedé)

Je koordinován Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze ve spolupráci s o.s. Zapomenutí.

Projekt Pocta dětským obětem holocaustu stanovuje trochu odlišné preference.

Jeho cílem je zabývat se především židovskými žáky a studenty převážně té školy, kterou studenti a žáci navštěvují, nebo z nejbližšího okolí. Nalezené informace a poznatky prezentovat vlastní třídě, škole a co nejširší veřejnosti zpracované v autorských brožurkách, sbornících, webech a plakátech.

Zájemce o projekt získáváme od roku 2006 zejména díky putovní výstavě vytvořené z velké části jejich vrstevníky. K výstavě nabízíme doprovodný program - proškolení menší skupinky průvodců výstavou. Pro rok 2007 nabízíme nově vytvořenou lehce instalovatelnou verzi výstavy typu roll up, formát 80/200 cm, 20 panelů celkem.

Účastníci projektu hledají jména, tváře a příběhy mladých lidí (základní informace najdou často ve výročních zprávách nebo seznamech studentů školy v daném regionálním archivu). Proč byla v roce 1939, 40 náhle ukončena školní docházka některých studentů? Porovnáním s terezínskými archivy lze vypátrat, kteří z nich zmizeli ze školních lavic z důvodů uplatňování norimberských zákonů. (tento počátek pátrání převažuje u středních škol). Za pomoci svědectví pamětníků, často jde o prarodiče a jejich přátele a sousedy, lze zachytit vyprávění, dohledat a často zachránit fotografie a dokumenty (tak začínají většinou základní školy). Ze shromážděných dokumentů pak mohou digitálně zpracovat vlastní výstavu, film, informační brožurky a sborníky. Díky zajímavým a k projektu nezbytným činnostem získají účastníci mnohé dovednosti, které se jim v životě neztratí. Navíc zachraňují jinak pro další generace ztracené lidské příběhy, dokumenty a fotografie. Poznatky získané v souvislostech, podepřené setkáním s lidmi, a jejich příběhy, se nezapomínají, jsou hlouběji uloženy než ty získané ze shlédnutí filmu nebo četby. Dávají smysl informacím získaným školním výkladem a z učebnic.

Účastníci projektu jsou autory - my pomáháme s finální grafickou podobou a digitalizací tak, aby bylo možné výsledky jednotlivých škol propojit do jedné výstavy. Toto naše úsilí však nebrání vzniku Vaší vlastní výstavy, která může být trvale umístěna ve škole nebo kulturním či vzdělávacím zařízení v místě. Na webové stránce www.zmizeli-sousede.cz lze shlédnout plakáty i ukázky prací základních i středních škol. Nevidíte tam zdaleka všechny, některé školy se uspokojily s uspořádáním místní výstavy, tiskem ukázek, brožurkami, webové zpracování není hlavním kritériem projektu a slouží zatím jen jako doprovodná část projektu. Ve výstupech projektu může jít o panel, film, webovou stránku, tisk a prezentaci postupů a výsledků projektu.

Panel: Tento základní panel, který by měl mít graficky vzájemně konzultovaný vzhled (jehož vznik můžeme finančně podpořit) vzhledem k plánované společné výstavě může být doplněn libovolnou autorskou prací umístěnou podle Vašich možností ve třídě, škole, knihovně apod. v místě vzniku.

Web: výsledky mohou být umístěny na webových stránkách www.zmizeli-sousede.cz.

Tisk: Jsou-li splněny parametry (musí jít o dlouhodobou autorskou práci - výsledky práce vznikají na základě několikaměsíčního úsilí účastníků projektu ve věku 10- 19 let), podporujeme tisk prací v rámci našich možností odborně, redakčně i finančně na základě smlouvy o spolupráci a vzájemné propagaci.

V dalších fázích projektu se snažíme pomoci prezentovat práci školy v zahraničí, a to především s pomocí samotných účastníků. Jednotlivé projekty můžeme podpořit na základě grantů, o které průběžně žádáme, pokud splňují parametry dlouhodobého autorského studentského projektu (viz metodika Zmizelí sousedé) včetně ochoty prezentace (neformální dobrovolné práce). Přednost mají skupiny, které usilují o finanční spoluúčast a jsou ochotny aktivně se spolupodílet na prezentaci aktivit. Pro usnadnění finanční pomoci potřebujeme vědět o Vaší skupině před zapojením se do projektu a také o průběhu projektu.

Nabízíme lehkou výstavu na stojanech o 20 panelech jako motivaci pro začátek projektu v termínech březen-prosinec 2007.

K výstavě lze získat: Plakátky, sborníky a katalogy k výstavě Zmizelí sousedé a metodiku - motivační materiál projektu Zmizelí sousedé.

All images and content © Zmizelí sousedé 1999-2007
design by 2007 © Leptospiroza-design