domovské stránky projektu Zmizelí sousedé

FOTOGALERIEHostinec ve Velkém Beranově. Nějaký čas byl v držení židovské rodiny Adlerů (Mojžíš Adler).


Dům č. 15, také hostinec, bývalá panská vinopalna a louhovna. Byla v nájmu žida Lewyho, Deutsche, Sabla a Ehrlicha. Poslední židovský nájemce v roce 1832.


První škola, o jejíž založení se zasloužili židovští manželé Friedlovi. Vyučoval zde i židovský učitel Lazar Werner v letech 1818 - 1826.


V popředí stojí Adlerův statek.


Zde je barevně Adlerův statek vyznačen. Původně to byla dvě stavení. Pod číslem 9 je obytná část, pod číslem 1 hospodářské budovy.


Na fotografii je zachycen Adlerův statek krátce po válce ve velmi zchátralém stavu.


Záběr z meziválečného období. Procesí před Adlerovým statkem. V pozadí před vraty stojí muž s koštětem, pravděpodobně některý z členů Adlerovy rodiny.