domovské stránky projektu Zmizelí sousedé

SOUPIS ŽIDŮ V BERANOVĚ


Soupis Židů žijících v Malém a Velkém Beranově u Jihlavy

Josef Popper
Narozen - ?, tovární dohlížitel (1891), dílovedoucí u firmy Löw (1895), manželka nebyla nikde uvedena, děti.
Maria
Narozená 25. (24.) 3. 1883 v Kozlově u Jihlavy, žákyně obecní školy v Beranově, třídička hadrů u firmy Löw, svobodná. Další osud neznámý. Bydliště v roce 1891 ve Velkém Beranově č. 79, r. 1903 v Malém Beranově č. 9.
Berta
Narozená 1.9. 1885 v Velkém Beranově, žákyně obecní školy v Beranově, dělnice (1916). 14.2. 1916 přestoupila ke katolíkům (viz. Zápis farního úřadu u sv. Jakuba v Jihlavě). Bydliště ve Velkém Beranově č. 79.
Později provdaná Hammerová. V roce 1944 byla zatčena gestapem. Její další osud není znám.

Josef Polák
Narozen - ?, manželka neuvedena, bydliště Velký Beranov č. 79. V roce 1921 Malý Beranov č. 9., děti:
Emil
Narozen 3.3. 1861 ve Velkém Beranově, hokynář, svobodný. Zemřel 26.3. 1942 v Jihlavě.
Veronika (Wroni)
Narozená 10.4. 1863 ve Velkém Beranově, hospodyně u bratra, svobodná. Zemřela 30.1.1936 v Jihlavě
Jakub
Narozen 20.4. 1872 ve Velkém Beranově, obuvník, svobodný. Bydlel v Jihlav v Brtnické ulici č. 5. zemřel 21.8. 1939 v Jihlavě.

Albert Polák
Narozen 1852 ve Velkém Beranově, nádeník (1886), dělník (1889), obchodník. Bydlel ve Velkém Beranově č. 16., od roku 1889 v Malém Beranově č. 30. Zemřel 28.9. 1940 v Jihlavě. Manželka nebyla uvedena, děti:
Anna
Narozená 24.7. 1881 ve Velkém Beranově, žákyně obecní školy v Beranově, svobodná. Zemřela 20.7. 1898 v Jihlavě.
David
Narozen 14.12. (někde 31.8.) 1879(80) v Nadějově. Žák obecní školy v Beranově. Roku 1886 se odstěhoval do Helenína, svobodný. Zemřel 7.4. 1901 v Jihlavě.

Otto Schmolka
Narozen 14.7. 1890, dělník. Zemřel 25.5 1942 v KT Lublin-Sobibór. Místo narození ani jeho rodiče neznáme. Měl registrační číslo 10203. Naposledy bydlel v Malém Beranově č.1.

Philip Hitschmann
Narozen 6.3. 1786 v Polné, továrník, místo úmrtí neznáme. Manželka Barbara, rozená Weit, narozená 9.1. 1803 (1797), zemřela 22.7. 1875 v Polné. V roce 1877 bydleli ve Velkém Beranově a pak v malém Beranově č. 23., děti -
Jakob
Narozen 5.1. 1834 v Polné, byl hluchoněmý tkadlec. Zemřel 1908 v Jihlavě. Manželka Karolina, narozená 1840. Měli 4 děti (Beran, narozená 1877 v Malém Beranově, zemřela 1903 v Jihlavě. Herman, narozen 1875 v Malém Beranově, obchodník, manželka Gisela, narozená 1883. Od roku 1905 žili trvale v Maďarsku).
Bernard
Narozen 22.1. 1936 v Polné. Roku 1908 bydlel s bratrem ve Velkém Beranově.

Leopold Ehrlich
Narozen 1799, v roce 1840 byl vinopalníkem ve Velkém Beranově č. 1. Od roku 1851 byl ekonomem v Jihlavě. Zemřel roku 1858. Manželkou byla Elisabetha rozená Duschak, narozená 26.4.1811 v Třešti. V roce 1863 byla šenkýřka. Měli šest dětí, všechny se narodily ve Velkém Beranově:
Maxmilián
Narozen 11.10.1840 v Brně. Získal titul JUDr. A byl mecenášem beranovské školy.
Emanuel
Narozen 1842
Gustav
Narozen 1850
Gerson
Narozen 1849, žil v Třešti a pak v Budapešti
Juda Sigmund řečený Mathias Dr.
Narozen 23.12. 1852, byl spisovatel. V roce 1863 student gymnázia v Jihlavě. Manželka Rosa rozená Kurandová, zemřela 1902 ve Vídni, kde rodina trvale žila . Měli děti: Viktora, Oskara a Eleonoru, která se provdala za stavitele Schülera.

Stanislav Beran
Narozen 1912 v Nedějově, školák. Bydlel v Malém Beranově č.9. podle sčítacích listů z roku 1921 bydlel u židovské rodiny Polákových a měl uvedeno vyznání katolické (?)

Sofie (Žofie) Bondy
Narozena 26.7.1859. V roce 1939 byla uměleckou řemeslnicí v Malém Beranově č. 30. Zahynula 11.9.1942 v Terezíně. Měla registrační číslo 100112 a odjela z Třebíč do Terezína transportem Av dne 18.5.1942.

Oskar Friedl
Narozen 10.1.1891 v Malém Beranově č.3. Obchodník s dobytkem, řezník. Zahynul v koncentračním táboře v Lublinu spolu s manželkou Annou rozenou Růžičkovou, narozenou 25.3.1898 v Havlíčkově Brodě. Jejich jediný syn:
Jiří
narozen 7.12.1924 v Jihlavě. Až do roku1940 byl žákem gymnázia v Jihlavě. Zahynul roku 1942 v koncentračním táboře Majdanek.
Rodina bydlela v Malém Beranově č. 3. V roce 1935 v Komenského ulici č. 27 v Jihlavě.

J. Friedl
Manželka Teresia. V roce 1788 žili ve Velkém Beranově a roku 1826 v Malém Beranově. Zasadili se o zřízení beranovské školy.

Josef Friedl
Manželka Kateřina rozená Kraus. Měli syna Leopolda narozeného 1883 v Malém Beranově, který žil trvale v Českých Budějovicích. Zahynul v roce 1942 v koncentračním táboře Izbica.

Josef Friedl
Narozen 1870 v Malém Beranově. Řezník, manželka Irma narozená 1894. Oba zahynuli v roce 1943 v Osvětimi. Měli 7 děti, z nich Arnošt a Bedřich zahynuli rovněž v Osvětimi. Rodina bydlela od roku 1900 v Jihlavě.

Julius Friedl
Narozen 1877 v Malém Beranově, obchodník a výrobce rukavic v Praze. Manželka Eliška narozená 1883. Žili v Jihlavě a nakonec v Praze. Oba manželé zahynuli roku 1942 v koncentračním táboře Raasika.

Bedřich Friedl
Narozen 1838 v Malém Beranově, řezník. V roce 1862 přestoupil ke katolíkům Další osud není znám.

Samuel Friedl
Narozen 1842 v Malém Beranově č. 3, řezník. Zemřel v roce 1909 v Jihlavě. Manželka se jmenovala Františka, narozená 1848, zemřela v roce 1919 v Jihlavě. Měli 6 dětí
Jeanetta - provdaná Vodičková, zahynula v roce 1942 v koncentračním táboře Lublin.

Františka Mayerová
Narozená roku 1883 v Malém Beranově č. 9, hostinská. Měla dceru Valerii narozenou 1910.

Josef Inwald
Narozen - ? V roce 1788 bydlel ve Velkém Beranově a podílel se na založení školy.

Eduard Reyl
Narozen - ? V roce 1920 byl destilátorem v Malém Beranově č. 7. Manželka neuvedena, měli dceru Kláru narozenou 1909 v Polsku.

Martin Winter
Narozen - ? V roce 1823 bydlel ve Velkém Beranově č. 63. Manželka neuvedena, děti: Maria, Mathias, Rosaria a Katarina chodily do beranovské školy.

Andreas Winter
Narozen - ?, V roce 1823 byl hospodářem ve Velkém Beranově č. 23. Manželka neuvedena. Měli 8 dětí.

Karla Tieberová
Rozená Riedlová, narozená 1.11. 1873 v Malém Beranově. Naposledy bydlela v Olomouci. Rodiče Samuel a Františka Friedlovi. Zemřela 8.8.1942 v Terezíně.

Moises Weiss
Narozen - ? V roce 1826 byl mlynářem v Malém Beranově

Lazar Werner
Narozen - ? Učitel v Velkém Beranově v letech 1818 - 1826. V roce 1851 chodili do beranovské školy 2 židovští chlapci a v roce 1852 1 židovský chlapec.

Adlerová
Narozená - ? Vdova, manžel neuveden. V roce 1826 bydlela ve Velkém Beranově. Bližší není známo.

Salomon Adler
Narozen - ? V roce 1788 se podepsal +++ na protokol o zřízení školy v Velkém Beranově. Bydlel v Brücken (Předmostí) v domku u řeky Jihlavy, což bylo místo pozdějšího Malého Beranova.

Ignatz Adler
Narozen - ? (rodiče Joachim a Johanna rozená Zweig z Bedřichova). V roce 1897 byl řezníkem v Malém Beranově č. 1 a 9. Manželka Josefa rozená Hoffmannová mu pomáhal v obchodě a vedla domácnost. Všechny děti se narodily v Malém Beranově č.1:
Bertha
Narozená 1871, provdaná Witrofská
Heinrich
Narozen 20.8. 1870, zemřel 14.1. 1929 v Jihlavě.
Katharina
Narozená 11.10.1884, zahynula v koncentračním táboře Lublin
Leopold
Narozen 1.10.1875, zahynul v koncentračním táboře Treblinka.

Max (Moises) Adler
Narozen 24.2.1835 v Malém Beranově. Byl obchodním cestujícím, hostinským, agentem a dohazovačem. Zemřel 12.7.1910 v Jihlavě, kam odešel s rodinou v roce 1885. Manželka Franziska rozená Osterreicher, narozená 20.4.1838 v Šebestonicích, zemřela 20.12.1917 v Jihlavě. Byla v domácnosti, měli 6 dětí a u všech bylo uváděno místo narození Velký Beranov č. 1 (viz sčítací listy z let 1890 až 1910):
Henrietta
Narozená 15.2.1868
Rudolf
Narozen 3.12.1874. obchodní zástupce firmy Emanuel Spitzer v Jihlavě. Žák obecné školy v Beranově, student gymnázia Jihlava (1886), později bydlel v Jihlavě. Jako důchodce měl nastoupit do sběrného střediska v Velkém Meziříčí, ale nakonec odjel z Telče do Třebíče a odtud 18.5.1942 transportem Av do Terezína a pak transportem Bw do koncentračního tábora Treblinka, kde zahynul.
Charlotte
Narozená 12.12.1865. Zemřela 22.4.1938 v Jihlavě. Byla úřednicí ve Vídni, nakonec soukromnicí v Jihlavě a měla dceru Emmu narozenou 1.10.1885 ve Velkém Beranově, která chodila v Jihlavě do I. Dívčí německé školy a jejich poslední adresa byla Komenského č.6 (Emma se později provdala do Vídně za jistého Finklera a její další osud není znám).
Hermina
Narozená 9.5.1879. Zemřela 7.8.1938 v Jihlavě, kde bydlela posledně na Masarykově náměstí č.41. Zůstala svobodná a jako soukromnice vypomáhala současně rodičům. Na náhrobku má chybně uvedeno narození 1880.
Anna
Narozená 18.7.1880
Elsa
Narozená 11.2.1881, zemřela 20.12.1888 v Jihlavě

Jakub Angel
Narozen - ? Radní ve Velkém Beranově v letech 1818 - 1825. Manželka Barbara. V roce 1826 bydleli v Malém Beranově č.4. Měli dvojčata Marii a Františku narozené 1818.