Občanské sdružení Zapomenutí je nezávislou občanskou organizací ustanovenou s hlavním cílem podpořit alternativní vzdělávací aktivity českých škol a zprostředkování spolupráce českých dětí a veřejnosti s lidmi, kteří přežili holocaust anebo byli pronásledováni v letech 1945 - 1989. Dalším cílem organizace je propojit tyto aktivity s podobnými v zahraničí. Uvedenou činnost zajišťuje zejména koordinací projektů škol a neziskových organizací s aktivitami Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze tak, aby vznikla a trvala oboustranně přínosná dlouhodobá spolupráce.

Od roku 2002 zajišťuje občanské sdružení Zapomenutí pro Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea (VKC ŽM) metodickou, organizační a finanční podporu projektu Zmizelí sousedé (www.zmizeli-sousede.cz) ve spolupráci s Hidden Child o.s., Památníkem Terezín, českými židovskými obcemi a místními pamětníky. Tento projekt vznikal a byl rozvíjen v době, kdy jeho iniciátorka, Mgr. Marta Vančurová byla zaměstnancem Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze (1997-2004).
V novém projektu Pocta obětem holocaustu (od 2005) jde o konkrétní školní akci: vyhledat jména a pokud možno tváře mladých lidí (základní informace jsou většinou v regionálním archivu v dokumentaci škol), kteří zmizeli z rasových důvodů ze školních lavic dané školy v letech 1939-40 a vytvořit desku (v digitálním zpracování), případně vlastní úvahu a popis své cesty za poznáním a zveřejnit jej na webu nebo v tištěné podobě. Mladí lidé se setkají s konkrétními postupy totality, se skutečností protižidovských opatření a pomalého omezování lidské svobody. Občanské sdružení Zapomenutí jej realizuje nyní již převážně na základě putování výstav Zmizelí sousedé (6 kopií vyrobeno ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze), od roku novou výstavou o 20 panelech zahrnující obě fáze projektu (12 panelů z projektu Zmizelí sousedé a 8 panelů z II. fáze projektu nazvané Pocta dětským obětem holocaustu) a také samostatnou výstavou Pocta dětským obětem holocaustu (8 panelů), která doprovází výstavu VKC ŽMP Neztratit víru v člověka.
Těžiště práce je nyní na školních skupinách, které jednotlivé panely a případné doprovodné brožurky a sborníky zpracovávají jako svou autorskou práci. Výstavy nabízí o.s. Zapomenutí ve spolupráci s VKC ŽMP jako motivaci, spolu s doprovodným proškolením studentů a žáků jako průvodců výstavy.

Bankovní spojení o.s. Zapomenutí:
GE Money Bank, Vítězné náměstí 2
165 458 546/0600

Předseda: Zdeněk Zbořil

Výkonný ředitel: Jiří Hausner

KoordinátorKa projektu Zmizelí sousedé: Marta Vančurová, mobil: 603 147 074